İnşaat Makineleri

İnşaat sektörünün gelişmesi ile beraber kullanılan araç sayısı da artmaya başlamıştır. Bu sektörde çalışan bireyler, çeşitli makinelerden destek alarak faaliyetlerini tamamlamaktadır. Özellikle insan gücünün yeterli olmadığı zamanlarda inşaat makineleri oldukça büyük yarar ve kolaylık sağlamaktadır. İnşaat sektöründe yardımcı olan makine çeşitleri şöyledir;

  • Loader (yükleyici)
  • Silindir makine
  • Greyder makinesi
  • Skreyper makinesi
  • Beton dağıtıcı
  • Dozer
  • Tünel açma makinesi
  • Helikopter makinesi
  • Kule vinç
  • Ekskavatör

Loader (Yükleyici)

İnşaat malzemelerinin yüklenerek taşınmasını sağlayan makinelerdir. Yükleme işlemlerinin yanı sıra zemin tesviyesi, taşıma ve temizlik gibi faaliyetlerde de kullanılmaktadır. Yükleme işlemi yapılırken kepçe kısmından yardım alınmaktadır.

Silindir Makine

Silindir, toprak ve benzeri malzemeleri sıkıştırmakta ve inşaat faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Sıkıştırma uygulamasına göre farklı çeşitlerde kullanım sağlamaktadır.

Greyder Makinesi

İnşaat makineleri arasında sert zeminlerde hendek açma ve düzeltme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Yollardaki çıkıntıları ve çukurlarının düzeltilmesi için greyder makineler kullanılmaktadır.

Skreyper Makinesi

Sert zeminlerin gevşetilmesi ve bu gevşetilen zeminlerde kazı yapılmasına yardımcı olan inşaat makineleri arasındadır. Düzgün bir zemin oluşturabilmek için bu makine çeşitleri tercih edilmektedir.

Beton Dağıtıcı

Beton dağıtıcı makineler, beton malzemelerini faaliyetlerin sürdüğü noktaya götüren makinedir. Kullanım içeriğine göre farklı mekanik tiplerine sahiptir. Bu farklı tipleri ile kullanım kolaylığı sağlanmaktadır.

Dozer

Dozerlerin kullanım amaçları oldukça geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Her çeşit kazı ve malzeme yayma işlemlerinde dozerler kullanılmaktadır. Bu tarz inşaat makineleri pek çok zeminde çalışabilmektedir. Dozer bıçakları çalışma şekillerine göre buldozer, Tiltdozer ve Angledozer olarak üçe ayrılmaktadır.

Tünel Açma Makinesi

Adından da anlaşılacağı gibi tünel açma faaliyetlerinde görev alan bu makineler, taş ve toprağı ayrıştırma uygulamalarında da kullanılmaktadır.

Helikopter Makinesi

Diğer adı perdah makinesi olan bu inşaat araçları, betonun dökülmesinden sonraki süreçte zeminin düzleştirilmesini sağlamaktadır.

Kule Vinç

Ağır malzemeleri taşımak için üretilen inşaat makineleri arasındadır. Kullanım yerine ve amacına göre birden fazla çeşidi bulunmaktadır.

Ekskavatör

İnşaat makineleri arasında birçok ihtiyaç için kullanılabilen araçlardır. Paletli ve lastikli olarak iki türlü kullanılmaktadır. Kazı, kırma ve yükleme işlemleri için kullanılmaktadır.