Tarım arazisi, Tarla, bağ, bahçe imara nasıl açılır ?

Tarım arazisi ve tarla imara nasıl açılır diye bir çok sorunuz oluyor,
Peki, nasıl imara açılır ?

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamıyor. Peki Tarım arazisi nasıl imara açılır? Tarım arazisi, tarla nasıl imara açılır? Cevabına aşağıda bir bakalım.

Tarım arazileri kendi içerisinde bakanlık tarafından yapılan zemin etütü çalışmaları doğrultusunda (toprağın tuz oranı, taşlılık, drenaj, alkalilik özellik ve oranlarının etütleridir) toprağın özelliklerine göre bazı gruplara ayrılıyor. Bu gruplardan başlıcaları mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileridir.

Bu gruplamalarının yapılmasında bir çok temel neden bulunuyor. Tarım mahsüllerinin kontrolünden, daha verimli ürün elde edilmesine kadar gelebiliyor. Örneğin bir haşhaş bitkisi yetiştirmek kesinlikle devlet denetiminde oluyor. Bu bitki her türlü tarım arazisinde yetiştirilebilecek olsada , devletin izin verdiği alanlarda tarım arazilerinde ve kontrol altında yetiştirilebileceği özel ürün arazileri içerisinde tarımı yapılabiliyor.

Gayrimenkul hukukuna göre tapuda niteliği tarla olan bir taşınmazın imara açılması ile arsa niteliğini kazanması mümkün olabiliyor.

Tarım arazilerinin imara açılması şu şekilde gerçekleşiyor.

Tarla arsa cins değişikliği işleminin yapılabilmesi içinde tarlanın:

– 1/1000 Ölçekli imar planı içinde kalması,

– Yapılaşmaya açık bir fonksiyona sahip olması gerekmektedir.

1/1000 ölçekli imar planı hükümleri çerçevesinde yapılacak imar uygulaması sonucunda tapuda “tarla” olan nitelik “arsa”ya dönüşecektir.

“Tarla” olan nitelik değişirken belediye, kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüklerinde işlemler yapılmaktadır.

Prefabrik Ev yaptırmak için Arsa Cinsi değişikliği nasıl yapılır ?

Cins değişikliği işlemi, tapu kütüğüne kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün cinsinin kayıtlar üzerinde değiştirilmesi olarak tanımlanıyor.

Örneğin gayrimenkulünüzün tarla, bağ, bahçe, gibi olduğunu düşünürsek, gayrimenkulünüzü arsaya dönüştürmek istediğiniz takdirde cins değişikliği işlemini de yapmanız gerekiyor. Cins değişikliği işlemi için gerekli olan bilgi ve belgeleri incelersek,

Prefabrik Ev yaptırmak için Arsa Cinsi değişikliği için gereken belgeler ;

–  Gayrimenkulünüzün tapu senedi,

– Gayrimenkulünüzün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

–Gayrimenkulünüzün yapısız iken yapılı hale gelmesinin istendiği durumda;  gayrimenkulün cins değişikliği işlemi için yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye veya Valilik’ten alınması gereken yazı.

– Gayrimenkul sahibinin veya hissedarlarının bir adet vesikalık fotoğrafı gerekmektedir.
Tüm detaylar için Bize Buradan Ulaşabilirsiniz ; 0 (216) 421 35 10

    • ksahinoglu diyor ki:

      Merhabalar, İşletme için gerekli şartları sağladığınızda yapıyı yaptırabilirsiniz. Bu konuda bir mimarlık ofisi ile görüşmelisiniz. Onlar uygunluğu konusunda size yardımcı olacaklardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir